ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล Thailand e-Commerce Awards 2024 🎉🎉🎉

.

จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (THECA) ภายใต้การสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่องค์กร หน่วยงาน และแบรนด์ชั้นนำในวงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 19 สาขารางวัลอันทรงเกียรติจาก 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย

🔵 e-Commerce Brand Excellence Awards

🔵 e-Commerce for SMEs Awards และ

🔵e-Commerce Social Impact & Government Awards

.

พี่ฝน พิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ CEO : Siam Outlet ได้รับเกียรติร่วมเป็น คณะกรรมการตัดสินในงานนี้ด้วย

.

#THECA#DBD#MOC#ThailandeCommerceAwards2024