ขอบคุณ ท่าน ดร.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) พร้อมคณะ ที่มาเยี่ยมชม Siam Outlet ค่ะ

ดีใจที่ทุกท่านให้เกียรติ มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้วยกัน เราจะพัฒนาสิ่งดีๆ เพื่อผู้ประกอบการไทย รวมถึงน้องๆ นักศึกษาไปด้วยกันนะคะ