“Meta-Commerce การค้าโลกใหม่ ก้าวต่อไปของ Thai e-Commerce ทิศทางและแนวโน้มตลาด e-Commerce ไทย 2023” พร้อมผนึกวิสัยทัศน์นายกฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคม e-Commerce

กรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2565 – สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เปิดตัว “คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ CEO & Co-Founder of Thailand e-Business Center (TeC)” ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่แทนคุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ที่เพิ่งหมดวาระและพร้อมกับขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา/นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ปี 2565 ร่วมยกระดับวงการอีคอมเมิร์ซไทยใน 8 มิติ พร้อมผู้ร่วมงานแสดงความยินดีคับคั่ง ทั้งนักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการในวงการอีคอมเมิร์ซทั้งในไทยและต่างประเทศ นับเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่แก่วงการอีคอมเมิร์ซไทย

ตลอดระยะเวลาภายใต้การดำเนินงานมากกว่า 17 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 2548 สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ( #THECA : Thai e-Commerce Association) ยืนหยัดในเป้าหมายและภารกิจสำคัญเพื่อ “ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกิจ ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจประเทศไทยพัฒนา และเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง” โดยในปี 2565 นี้ ทางสมาคมฯ มีมติเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อดำรงตำแหน่งและบริหารในช่วงปี 2565-2567 จึงกำหนดให้มีการจัดงานแถลงข่าว “Meta-Commerce การค้าโลกใหม่ ก้าวต่อไปของ Thai e-Commerce ทิศทางและแนวโน้มตลาด e-Commerce ไทย 2023 พร้อมผนึกวิสัยทัศน์ เปิดตัวนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรุงเทพมหานคร

โดยไฮไลต์ของงานประกอบด้วย กิจกรรมปาฐกถาพิเศษอัปเดตเทรนด์อีคอมเมิร์ซอาเซียน Meta-Commerce รวมทั้งการเสวนากลุ่มภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์ 8 มิติ ภารกิจเพื่อผลักดันวงการ e-Commerce ไทย” ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการอีคอมเมิร์ซร่วมเป็นวิทยากรชั้นนำในงานนี้

คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า “สมาคมพร้อมอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่โลกตลาดออนไลน์ เริ่มต้นจากการเสริมแกร่ง (Empower Thai Online Sellers) ให้ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ (Drive Cross Border Ecommere Selling to the World) และยังไม่ลืมที่จะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม ระหว่างผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในไทยและต่างประเทศ (Fair Competition in Thailand Ecommerce Market) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมฯ จะเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการช่วยผลักดันภาคเศรษฐกิจไทย ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาชิกสมาคมฯ เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

ภายในงานแถลงข่าวได้เปิดเผยตัวเลขประมาณการมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยในรูปแบบธุรกิจ B2C และ C2C ในปี 2022 และ 2025 อ้างอิงจากสถิติจาก Priceza, beststartup, ecocnn, Thailand e-Business Center – TeC และ Thai e-Commerce association (THECA) โดยพบว่าในปี 2022 ตลาดอีคอมเมิร์ซจะมีมูลค่าประมาณการสูงถึง 817,000 ล้านบาท และจะเติบโตสูงขึ้นถึง 4,052,000 ล้านบาท ในปี 2025 โดยหากแบ่งตามประเภทธุรกิจ พบว่าธุรกิจที่มีมูลค่าเติบโตสูงที่สุด ได้แก่ อันดับที่ 1 ประเภทธุรกิจ e-Commerce / Shopping Online โดยคาดการณ์การเติบโตกว่า 1285% ในปี 2025 โดยมีมูลค่าสูงถึง 120,000 ล้านบาท อันดับที่ 2 ประเภทธุรกิจการท่องเที่ยวออนไลน์ โดยคาดการณ์การเติบโตกว่า 2991% โดยมีมูลค่าสูงถึง 29,000 ล้านบาท ในปี 2025 อันดับที่ 3 ประเภทธุรกิจการขนส่งและบริการส่งอาหาร โดยคาดการณ์การเติบโตกว่า 2237% โดยมีมูลค่าสูงถึง 18,000 ล้านบาท ในปี 2025 รวมทั้งตัวเลขอัตราการเติบโตของประเภทสินค้าและบริการในหมวดต่างๆ เปรียบเทียบในช่วงก่อนและหลังการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อโควิด 19 พบว่ามีความถี่ในการบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นทั้งในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีความถี่ในการบริโภคสูงขึ้นจาก 22% เป็น 62% หมวดสินค้าด้านความงามมีความถี่ในการบริโภคสูงจาก 33% เป็น 45% และหมวดสินค้าเครื่องเเต่งกายมีความถี่ในการบริโภคสูงจาก 39% เป็น 45% เป็นต้น

พร้อมกันนี้ได้มีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยชุดใหม่ ในวาระปี 2565-2567 รวมทั้งสิ้น 18 ท่าน ดังนี้

1 คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม

2 คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา และนายกกิตติมศักดิ์สมาคม

3 คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ซซ่า จำกัด ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา และนายกกิตติมศักดิ์สมาคม

4 คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นาสเก็ต รีเทล จำกัด ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคม

5 ดรอุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ดำรงตำแหน่ง อุปนายก ประธานฝ่ายการเงิน และเหรัญญิกสมาคม

6 คุณพิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเอาท์เลต เซอร์วิส จํากัด #SiamOutlet ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคม

7 คุณปุญญามาลย์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด TRUEID ดำรงตำแหน่ง กรรมการและโฆษกสมาคม

8 คุณมัณฑิตา จินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล ทิปส์ จํากัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายการตลาดสมาคม

9 คุณภัทร เถื่อนศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซลสุกิ จํากัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคม

10 คุณณัฐวิทย์ ผลวัฒนสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป จํากัด ดำรงตำแหน่ง นายทะเบียนสมาคม

11 คุณแอนดรู ฮองซาน จีย์ Country Director บริษัท ชเนล มีเดีย เอเชีย จํากัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการงานต่างประเทศสมาคม

12 คุณชัยยุทธ เจนวิริยะโสภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทมาโต ไอเดียส จํากัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคม

13 คุณกันตวีร์ แสงสาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีไอวายอีคอม จํากัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคม

14 คุณสวภพ ท้วมแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซอร์ทเอาท์ จํากัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคม

15 คุณวุฒินันท์ สังข์อ่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาสต์ชิป จํากัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคม

16 คุณชารีฟ เด่นสุมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฮส ออเดอร์ จํากัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคม

17 คุณฐิติภูมิ โชควัฒนา ผู้อํานวยการฝ่าย บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคม

18 คุณวรวุฒิ สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้นิสต้า จํากัด ดำรงตำแหน่ง เลขานุการและเลขาธิการสมาคม

19 คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคม

20 คุณเพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด ดำรงตำแหน่ง อนุกรรมการสมาคม

ท่านสามารถติดตามข่าวสารสมาคมได้ที่
wwwfacebookcom/ThaiECommerceAssociation